Meerdaagse Workshop storytelling voor leiders

 

 

 

Storytelling voor leiders:
live your story

 

 

 

 

 

Het leiderschapsverhaal in de Workshop storytelling voor leiders verstevigt de positie van de leiders doordat zij verhalend kunnen communiceren over de droom van de organisatie. Intern leidt dit tot een verhoogd ‘wij-gevoel’ en een verheldering van de gemeenschappelijke richting.

Onze veranderende wereld heeft een grotere behoefte aan authenticiteit, verbinding en betekenis. Wie zijn wij? Wat maakt ons uniek? Succesvol leiderschap betekent verbinding houden met de essentie: wat drijft mij persoonlijk en mijn organisatie? De Workshop storytelling voor leiders helpt deze authenticiteit naar boven te halen.

 

Maak leiders van uw managers

Leiderschapsontwikkeling is een essentieel middel voor het bereiken van ondernemingsdoelen. De gerichte leiderschapsontwikkeling in de workshop Storytelling voor leiders versterkt de bezieling van managers en medewerkers en transformeert hen tot iets groters dan hun functieomschrijving. Succes binnen organisaties is gestoeld op het vermogen van mensen om ‘te leiden’. Storytelling is bij uitstek dé leiderschaps-tool. In dit programma wordt u leider én verhaalambassadeur. De uitdaging voor elke leider is immers: het motiveren en verbinden van medewerkers. Deelnemers leren in deze tweedaagse workshop:

 • Je zelf leiden: zelfsturend leiderschap, verantwoordelijkheid, ownership, ondernemerschap, zelfstandigheid, continue ontwikkeling naar een hoger niveau, veranderingsbereid en veerkracht.
 • Anderen leiden: voorbeeldgedrag met de core values, walk the talk, ondernemend gedrag, ontwikkeling van effectief gedrag, motiveren, inspireren, begeleiden en coachen.
 • Toekomstgericht leiden: verhalend, storytelling, visionair, creatief, innovatief, adaptief, agile, continue innovatie en productontwikkeling.
 • Verandering leiden: changemanagement, bewegen van mensen, communicatie, omgaan met onzekerheid en weerstand.

Inhoud workshop

We werken in de meerdaagse workshop Leiderschap aan specifieke Leiderschapsthema’s en leiderschapsverhalen. Storytelling voor leiders is altijd een verbinding tussen de helderheid van het verhaal, uniciteit van de spreker, betrokkenheid bij het onderwerp en het vermogen zich te kunnen afstemmen op de ander. Storytelling helpt ons om de verbinding met de ander te maken. Storytelling helpt ons ook om bijvoorbeeld ‘verandering’ als verhaal te communiceren.

Waarom storytelling?

Storytelling laat zien ‘wie we zijn’ en ‘wat we voor elkaar betekenen’. Het gebruik van ‘personal stories’ binnen leiderschap dient meerdere doelen: ze geven richting en betekenis aan de missie & visie van de organisatie; ze maken de collectieve droom van het management en de organisatie zichtbaar; ze maken de persoonlijke ‘drive’ van de individuele manager helder.

Het leiderschapsverhaal

We werken aan een verbindend Leiderschapsverhaal. Het Leiderschapsverhaal is een synthese van persoonlijke visieverhalen van het management. De verhalen gaan over de Waarom, Missie, Visie en de kernwaarden van de organisatie. Het leiderschapsverhaal heeft een inspirerende kracht doordat het verhaal authenticiteit waarborgt en de visie helder maakt.

Het doel

We leggen een gestructureerd Leiderschapsprogramma vast rond leiderschap en storytelling. Een gestructureerd programma zorgt dat doelen worden gerealiseerd als: versterken van vertrouwen in de onderlinge samenwerking; verhelderen van de relatie tussen leiderschap en de organisatiedoelen; inzicht in de essentiële kwaliteiten binnen de huidige en gewenste organisatiecultuur.

Programma

 

Wij maken altijd programma’s op maat. Vaste onderdelen van het programma zijn:

 • Wat is leiderschap?
 • Welke doelen wil je met leiderschap bereiken?
 • Hoe werkt storytelling op gedragsniveau?
 • De verbinding tussen Corporate story en Leiderschapsverhaal
 • Storytelling en het versterken van trots en betrokkenheid
 • De tools voor implementatie leiderschapsprogramma
 • Leiderschaps coaching & training

Resultaten workshop Storytelling

Het workshop programma storytelling voor leiders opent een wereld aan inzicht. Deelnemers aan de workshop:

 • Groeien van professionals naar managers en van managers naar leiders
 • Leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling
 • Ontwikkelen zelfsturend leiderschap en managementvaardigheden
 • Begrijpen organisatorische veranderprocessen en strategische gevolgen
 • Ontwikkelen competenties om effectiever samen te werken
 • Kunnen cross-cultereel werken met mensen intern en extern

Storytelling workshops in o.a. Amsterdam

Onze storytelling workshops zijn modelair opgebouwd en aan te passen aan uw wensen wat betreft aantal deelnemers en locatie.

 • Inhoud aangepast op uw organisatie en uitdagingen
 • Uitwerken specifieke business projecten met action-learning
 • Groepen tot 10 deelnemers één trainer
 • Groepen van 10-20 met twee trainers
 • Groepen boven 20 deelnemers trainers in overleg
 • In-company of op locaties in Vught, Veenendaal en Amsterdam

Offerte aanvragen